Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w
Ostrówku przez podmioty wykonujące zawodowo
dzialałność lobbingową w roku 2016
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2017-02-06 11:33:10.

Zobacz:
   Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
   Działania podejmowane wobec Urzędu Gminy w Ostrówku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową
Data wprowadzenia: 2017-02-06 11:33:10
Autor: Urszula Zgoda
Opublikowane przez: Admin PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Ostrówek
ul. Ostrówek 115
98-311
Wójt Gminy Ostrówek
Ryszard Turek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 841-50-23
Fax: (+48 43) 841-50-20
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl