2016r.

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Janów od km
0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:50:51.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
"ocieplenie zewnetrzne oraz naprawa komina
dymowego w budynku ŚDS w Ostrówku"
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-13 08:46:12.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finasowanie
planowanego w budżecie gminy deficytu
budżetowego na 2016 r. i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów
 informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-07 09:29:05.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finasowanie
planowanego w budżecie gminy deficytu
budżetowego na 2016 r. i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-13 11:16:37.
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Ostrówek
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:02:06.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-11-14 11:36:26.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:04:31.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:43:38.
Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:43:38
Autor: Sylwester Gawleta
Opublikowane przez: Admin PBIP