2016r.

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Janów od km
0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km
 Ogłoszenie, SIWZ, Projekt techniczy, Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2016-03-04 09:47:03.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
"ocieplenie zewnetrzne oraz naprawa komina
dymowego w budynku ŚDS w Ostrówku"
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:21:36.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finasowanie
planowanego w budżecie gminy deficytu
budżetowego na 2016 r. i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:53:07.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-10-20 14:24:33.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-10-25 13:56:00.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-10-27 10:20:30.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Zmiana załącznika nr 1 i nr 5 do SIWZ po modyfikacji

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-10-28 11:03:16 | Data modyfikacji: 2016-10-28 11:11:11.
Gmina Ostrówek zaprasza do złożenia ofert na
dostawę urn wyborczych dla Gminy Ostrówek
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:04:50 | Data modyfikacji: 2016-10-28 11:11:11.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:16:48 | Data modyfikacji: 2016-10-28 11:11:11.
Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:16:48
Autor: Sylwester Gawleta
Opublikowane przez: Admin PBIP