2016r.

zmieniające Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie
powołania stalej komisji przetargowej ds.
zamówień publicznych udzielanych przez Gminę
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 1/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:05:23.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 2/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:15:01.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 3/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:18:23.
zmieniające Zarządzenie Nr 8/09 w sprawie
powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej
 Zarządzenie Nr 4/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:21:38.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 5/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:24:36.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 6/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:25:58.
vv spravvie powołania i zasadach działania
komisji konkursovvej
 Zarządzenie Nr 7/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:28:16.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 8/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:29:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 9/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:33:37.
z zakresu świadczenia wychowawczego oraz
upoważnienia do prowadzenia postępowania i
wydawania decyzji dotyczących świadczenia
wychowawczego
 Zarządzenie Nr 10/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:38:10.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 11/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:39:36.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 12/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:40:39.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 13/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:42:35.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2016
 Zarządzenie Nr 14/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:44:20.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 15/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:45:35.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 16/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:46:37.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 17/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:48:01.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 18/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:11:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 19/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:13:13.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 20/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:14:25.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 21/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:18:32.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 22/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:19:45.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 23/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:21:49.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 24/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:25:50.
w sprawie sposobu postępowania przy zatatwianiu
spraw z zakresu działalności lobbingowej
 Zarządzenie Nr 25/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:33:02.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 26/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:36:06.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 27/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:37:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 28/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:39:42.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 29/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:48:07.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 30/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:49:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 31/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:50:37.
w sprawie ogłoszenia knnkursu na na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 32/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:54:04.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych w roku szkolnym
2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r. - ,,Wyprawka szkolna"
 Zarządzenie Nr 33/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:56:09.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 34/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-08-12 14:30:00 | Data modyfikacji: 2016-08-12 14:32:39.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 35/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:10:29 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 36/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:16:44 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 37/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:19:15 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 38/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:22:28 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 39/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:34:01 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 40/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:38:33 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie udzielenia pclnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoly Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 41/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:51:36 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoły w Janowie
 Zarządzenie Nr 42/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:56:21 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 43/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:58:31 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora
Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 44/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-12 15:00:49 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 45/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-12 15:03:42 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 46/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-13 11:30:49 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Okalewie
 Zarządzenie Nr 47/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-09-13 11:34:47 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 48/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-09-13 11:39:49 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 49/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-13 11:54:04 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 50/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-13 12:05:48 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 51/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:22:57 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 52/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:27:39 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz
określenia wzorów umów zawicranych w celu
korzystania z innych pomieszczen w szkołach i
placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ostrówek
 Zarządzenie nr 53/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:35:09 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie powołania komisji do ustalenia stanu
technicznego schodów i podjazdów w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 54/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:38:00 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 55/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:42:50 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 56/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:46:58 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 57/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:54:04 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 58/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:28:48 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 980 o pow. 0,3900 ha położonej
w Okalewie
 Zarządzenia Nr 59/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 11:06:44 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 163/1 o pow. 0,0923 ha
położonej w Rudlicach
 Zarządzenie Nr 60/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 11:13:01 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 163/2 o pow. 0,1099 ha
położonej w Rudlicach
 Zarządzenie Nr 61/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 11:19:49 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 163/3 o pow. 0,1346 ha
położonej w Rudlicach
 Zarzadzenie Nr 62/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:06:23 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:11:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 63/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:18:18 | Data modyfikacji: 2016-12-15 12:19:16.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót budowlanych na budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 64/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:29:35 | Data modyfikacji: 2016-12-15 12:19:16.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 65/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:42:14 | Data modyfikacji: 2016-12-15 12:19:16.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 66/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:47:03 | Data modyfikacji: 2016-12-15 12:19:16.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 67/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:50:57 | Data modyfikacji: 2016-12-15 12:19:16.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 68/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:57:53 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
wysokości opłat oraz określenia wzorów umów w
celu korzystania z pomieszczeń w szkołach i
placówkach oświatowych
 Zarządzenie Nr 69/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:16:48 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 70/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:20:46 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 71/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:23:46 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 72/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:38:39 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 73/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:42:28 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń
podatku VAT w Gminie Ostrówek i jej jednostkach
budżetowych
 Zarządzenie Nr 74/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:44:34 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy
 Zarządzenie Nr 75/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:52:43 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 76/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:22:21 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 77/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:25:15 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 78/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:29:20 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 79/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:30:46 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie nr 80/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:32:33 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie nr 81/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:33:43 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie nr 82/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:34:51 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 83/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:33:24 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 84/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:34:45 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 85/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:35:55 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 86/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:37:33 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 87/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:38:55 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 88/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:40:17 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 89/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:41:20 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:24.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:41:20
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP