2016

w sprawie opinii dotyczącej możlwości
sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr IV/28/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:14:39.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Ostrówek za 2015 rok
 Uchwała Nr IV/68/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-20 10:41:35.
w sprawie opinii dotyczącej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za I
półrocze 2016 roku
 Uchwała Nr IV/202/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:19:35.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/264/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:50:14.
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Ostrówek na 2017 rok
 Uchwała Nr IV/265/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:58:47.
w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania
deficytu budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr lV/266/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:21:05.

Zobacz:
 2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:21:05
Opublikowane przez: Admin PBIP