Formularze KRS

Wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego


- ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – Dz. U. z 2015r., poz. 1142

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie określenia
wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS oraz sposobu i miejsca ich
udostępniania – Dz. U. z 2015r., poz. 724,

- ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2014r., poz.
1025 z póź. zm.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie określenia
wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z
KRS oraz udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek –
Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz. 1812

Formularze dostępne pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

 

 

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:05:25 | Data modyfikacji: 2016-01-27 10:07:19.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:05:25
Data modyfikacji: 2016-01-27 10:07:19
Opublikowane przez: Admin PBIP