Zgromadzenia
Zgromadzenia
Informacja o zawiadomieniach o organizowaniu
zgromadzeń
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Edyta Wierzbicka | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:54:41.
Zawiadomienia o zgromadzeniach, o których mowa w
art. 21 ww. ustawy, przyjęte przez Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
 zawiadomienia o zgromadzeniach

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Edyta Wierzbicka | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:56:58.
Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:56:58
Autor: Edyta Wierzbicka
Opublikowane przez: Admin PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Ostrówek
ul. Ostrówek 115
98-311
Wójt Gminy Ostrówek
Ryszard Turek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 841-50-23
Fax: (+48 43) 841-50-20
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl