2015r.

z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 13
lutego 2015r. w sali Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku w
godz. 10:00- 14:00
 Protokół III/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:40:58.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 30
marca 2015r.
 Protokół IV/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:43:13.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 24 kwietnia 2015r.
 Protokół V/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:35:47.
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w
dniu 27 maja 2015r.
 Protokół VI/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:38:10.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 26
czerwca 2015r
 Protokół VII/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:39:20.
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w
dniu 14 sierpnia 2015r.
 Protokół VIII/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:40:38.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 29
października 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół IX/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:41:55.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 02 grudnia 2015r. w sali narad Urzędu
Gminy w Ostrówku
 Protokół X/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:43:13.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 30
grudnia 2015r.
 Protokół XI/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:44:19.
Data wprowadzenia: 2016-03-04 10:44:19
Autor: Urszula Zgoda
Opublikowane przez: Admin PBIP