Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Arkusz nr 1
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:04:13.
Arkusz nr 2
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:04:44.
Arkusz nr 3
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:05:10.
Arkusz nr 4
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:05:56.
Arkusz nr 5
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:07:07.
Arkusz nr 6
 pobierz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:07:31.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr III/16/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:12:38.
Uzasadnienie zawierające informacje o udziale
społeczeństwa w postepowaniu
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:37:00.
Podsumowanie
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:38:41.
Obwieszczenie
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:39:49.
Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:39:49
Opublikowane przez: Admin PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Ostrówek
ul. Ostrówek 115
98-311
Wójt Gminy Ostrówek
Ryszard Turek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 841-50-23
Fax: (+48 43) 841-50-20
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl