2015r.

w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 Zarządzenie Nr 1/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:26:59.
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości
 Zarządzenie Nr 2/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:33:47.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 3/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:56:24.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 4/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:58:39.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości
 Zarządzenie Nr 5/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:08:05.
w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzonego
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 6/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:18:27.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 7/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:19:55.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 7a/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:22:51.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 8/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:31:38.
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 9/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:34:08 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie powołania do pełnienia funkcji
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie Nr 10/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:39:09 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do zalatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 11/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:42:04 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 12/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:45:03 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 13/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:46:39 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie zmian w planie Fmansowym Urzędu Gminy w
Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 14/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:48:17 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
zmieniające Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie uruchomienia rekrutacji i
wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału
Beneficjenta Ostatecznego
 Zarządzenie Nr 15/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:52:21 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 16/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:55:51 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 17/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:59:01 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2015
 Zarządzenie Nr 18/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:04:07 | Data modyfikacji: 2015-03-26 11:37:14.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 19/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:06:20 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:10:15.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 20/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:16:03 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:10:15.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 21/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:22:07 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:10:15.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
opiekuna świetlicy w Wielgiem
 Zarządzenie Nr 22/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:31:37 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:10:15.
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówvk w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 23/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:33:29 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
zmieniające Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie uruchomienia rekrutacji i
wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału
Beneficjenta Ostatecznego
 Zarządzenie Nr 24/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:36:40 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 25/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:39:47 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok,
 Zarządzenie Nr 26/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:44:22 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie powołania Komisji ds. odbiorów
częściowych oraz odbioru końcowego
 Zarządzenie Nr 27/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:48:47 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie
sprzętu komputerowego
 Zarządzenie Nr 28/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:51:26 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6 w DPS w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 29/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:55:04 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 30/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:57:10 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 31/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:58:58 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolltej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 32/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:03:08 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 33/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:05:04 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP ,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 Zarządzenie Nr 34/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:08:33 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 35/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:09:46 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 36/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:13:11 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 37/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:14:52 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 38/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:18:11 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania
druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych
na potrzeby wydawania dowodów osobistych
 Zarządzenie Nr 39/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:21:04 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 40/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:16:23 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 41/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:17:53 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami
scisłgo zarachowania z zakresu rejestracji stanu
cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 42/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Leszek Bak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:22:38 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania
druków ścisłego zarachowania z zakresu
rejestracji stanu cywilnego
 Zarządzenie Nr 43/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:34:26 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 44/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:37:50 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 45/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:44:34 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 46/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:47:14 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń referendalnych i
plakatów podmiotów uprawnionych do udzialu w
referendum
 Zarządzenie Nr 47/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:51:42 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 48/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 09:54:01 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 49/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-22 10:11:03 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 50/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-22 10:14:09 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 51/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-22 10:16:57 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu systemowego
"Otworzmy dzieciom świat-przedszkole na start" w
Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 52/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:24:14 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu
..Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
projektu "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w
gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 53/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:28:53 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
ramach projektu ,,Otworzmy dzieciom
świat-przedszkole na start" w Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 54/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:36:57 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 55/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:42:05 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 56/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:13:34 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 57/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:16:03 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 58/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:19:00 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 59/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:20:30 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw
referendum
 Zarzadzenie Nr 60/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:22:44 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi
 Zarządzenie Nr 61/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:27:39 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie ustalenia dnia wolnego
 Zarządzenie Nr 62/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:28:55 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 63/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:30:44 | Data modyfikacji: 2015-03-26 12:40:42.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 64/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:32:36 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego
gminnej komisji ds. szacowania szkód
 Zarządzenie Nr 65/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:51:21 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 66/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:09:04 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:10:50 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 67/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:30:50 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji ds. Referendum
 Zarzadzenie Nr 68/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:14:08 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów
przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego
obowiązek szkolny, któremu dowozenie i opiekę
zapewniają rodzice lub opiekuni prawni
 Zarzadzenie Nr 69/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:20:38 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie ustalenia tcrminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 70/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:24:47 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 71/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:33:21 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 72/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:34:39 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 73/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:37:05 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 74/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:45:30 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 75/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:53:15 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 76/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:55:46 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 01 lipca 2014r.
 Zarządzenie Nr 77/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:59:35 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi
 Zarzadzenie Nr 78/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:02:05 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 79/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:04:17 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 80/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:06:44 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu OKW
 Zarządzenie Nr 81/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:10:25 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 82/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:11:50 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 83/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:13:14 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 84/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:16:42 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 85/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:18:23 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:22:40 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 87/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:27:12 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie powołania komisji do ustalenia stanu
technicznego pomieszczeń w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Zarzadzenie Nr 88/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:31:05 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 89/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:32:27 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 90/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:34:01 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót budowlanych w pomieszczeniach w
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku
 Zarzadzenie Nr 91/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:36:25 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji
okresowej drogą spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 92/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:38:17 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 93/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:45:54 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 94/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:48:07 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
zmieniające Zarządzenie w sprawie
przeprowadzenia naboru ua stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 95/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:50:48 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 96/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:52:11 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 97/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:55:09 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 98/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:57:03 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 99/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 11:58:10 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 100/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:02:49 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 101/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:04:22 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 102/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:05:38 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarzadzenie Nr 101/20153

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:07:56 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 104/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:09:55 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 105/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:12:20 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:14:28 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 107/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:16:35 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 108/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:17:58 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
zmieniające Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie
sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 109/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-02-05 08:54:38 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości
 Zarządzenie Nr 110/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-26 09:45:54 | Data modyfikacji: 2016-01-22 09:50:03.
Data wprowadzenia: 2016-02-26 09:45:54
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP