2015r.

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:56:22.
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
OSTRÓWEK
 Informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-07 14:18:01.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:03:03.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:34:23.
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2015-08-24 09:16:26.
Organizacja placów zabaw (dostawa wraz z
montażem urządzeń) w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek”
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:26:33.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 550 000 PLN(słownie: pięćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-27 09:52:05.
Przebudowy pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zapytanie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:06:13.
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:13:03.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek
 Unieważnienie przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:30:27.
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:14:07.
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 unieważnienie zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-10-20 13:43:21.
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:12:03.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:47:13.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 12:35:17.
Data wprowadzenia: 2016-01-25 12:35:17
Autor: Tadeusz Czajkowski
Opublikowane przez: Admin PBIP