2015r.

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ, Projekty techniczne, STOiWR, Przedmiary robót

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 11:52:55.
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
OSTRÓWEK
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:22:13.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-07-01 08:48:30.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 wydłużenie terminu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-07-01 13:56:47.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 zapytanie ofertowe II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:07:30.
„”Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe - place zabaw

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-07-22 11:58:50 | Data modyfikacji: 2015-07-22 11:59:39.
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem
nieruchomości położonej w Ostrówku, tj. sala
remizy strażackiej o powierzchni 240m z
przeznaczeniem na organizowanie imprez
okolicznościowych
 ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-07 14:50:56 | Data modyfikacji: 2015-08-10 09:24:24.
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-10 09:17:26 | Data modyfikacji: 2015-08-10 09:23:36.
Organizacja placów zabaw (dostawa wraz z
montażem urządzeń) w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe- place zabaw

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-11 12:53:33 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 550 000 PLN(słownie: pięćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Ogłoszenie i SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-17 10:42:22 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek.
 ogłoszenie, SIWZ i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-21 13:17:09 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek.
 Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-08-26 08:57:04 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek
 Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:16:23 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek
 Objaśnienia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-08-27 09:09:32 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zaproszenie o złożenia oferty cenowej

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:11:41 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dostawa
Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-10-12 08:52:06 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Ogłoszenie, Siwz z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:49:04 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:08:08 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-10-22 14:47:14 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Zmiany w SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-10-22 15:05:42 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-10-23 09:50:06 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-10-23 13:38:56 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Zmiana załącznika cenowego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2015-10-23 14:09:16 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:17:01 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:12:38 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:08:56.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:12:38
Autor: Tadeusz Czajkowski
Opublikowane przez: Admin PBIP