2014r.

z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 10
lutego 2014r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania
Kultury i Sportu w Ostrówku
 Protokół XXXII/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-04-23 10:11:31.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 12 lutego 2014r.
 Protokół XXXIII/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszual Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-04-23 10:13:45.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 31
marca 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół XXXIV/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:12:49.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 16 maja 2014r.
 Protokół XXXV/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:15:54.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 28 maja 2014r.
 Protokół XXXVI/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:17:49.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 30
czerwca 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół XXXVII/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:20:42.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 29
września 2014r. w Sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół XXXVIII/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:22:45.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 30
października 2014r. w Sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół XXXIX/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:25:04.
z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy
Ostrówek odbytej w dniu 01 grudnia 2014r. w sali
narad Urzędu Gminy w Ostrówku
 Protokół I/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:27:28.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 30
grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół II/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:29:33.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:29:33
Autor: Urszula Zgoda
Opublikowane przez: Admin PBIP