2014

Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za I kwartał 2014r.
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-23 10:04:39.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za II kwartal 2014r
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:08:56.
Informacja z wykonania budżetu gminy Ostrówek za
I półrocze 2014r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:05:19.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu na III kwartał 2014r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-23 09:07:29.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za 2014r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:52:10.
Sprawozdanie z wykoniania budżetu gminy Ostrówek
za 2014r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-19 09:18:36.
bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:00:20.
bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:01:50.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:04:24.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:05:42.
skonsolidowany bilans jednostki samorządu
terytorialnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-27 08:55:40.
Data wprowadzenia: 2015-05-27 08:55:40
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP