2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 1/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-03-24 10:40:39.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 2/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 10:48:41.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 3/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 10:52:28.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze
środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
 Zarządzenie Nr 4/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 10:56:17.
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 5/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 10:59:41.
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 5/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:04:27.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 6/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:01:06.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 7/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:08:08.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 8/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:30:35.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego
 Zarządzenie Nr 9/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:32:42.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 10/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:41:31.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 11/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:43:38.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 12/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:45:19.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 13/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:53:37.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 14/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:32:09.
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności
kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora
czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 15/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:47:57.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
 Zarządzenie Nr 16/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:49:51.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 17/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:53:31.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 18/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:56:23.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 19/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-05-06 11:02:00.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 20/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-05-06 11:06:04.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 21/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:17:17.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 22/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:18:36.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki uzaleznień
 Zarządzenie Nr 23/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:21:08.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6 w DPS w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 24/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:22:56.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego
 Zarządzenie Nr 25/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:25:42.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 26/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:30:31.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postepowań w sprawach o zasiłki dla
opiekunów
 z272014.pdf

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:32:47.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 28/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:35:32.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 29/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:38:02.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu pt
,,Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej
Biblioteki w Ostrówku"
 Zarządzenie Nr 30/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:40:19.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu pt
,,Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w
Okalewie"
 Zarządzenie Nr 31/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:42:21.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 32/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:43:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 33/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:45:26.
w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wielgiem
 Zarządzenie Nr 34/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:46:54.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 35/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:48:36.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 36/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:50:14.
w sprawie powołania zespołu zarządzającego
projektem pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 37/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:52:48.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 38/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:54:16.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 39/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:55:38.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 40/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 08:57:02.
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu systemowego
,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 41/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:11:12.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 42/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:14:35.
w sprawie określenia procedury likwidacji Szkoły
Podstawowej w Wielgiem prowadzonej przez Gminę
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 43/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:18:01.
w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w
Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 44/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:19:12.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 45/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:27:15.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 46/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:28:32.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie nr 47/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:29:54.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 48/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:31:56.
w sprawie uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia
Regulaminu Rekrutacji i Udziału Beneficjenta
Ostatecznego w projekcie wraz z Regulaminem
Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach
Projektu pn. ,,Przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 49/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:36:10.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 50/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:40:41.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników i
materiałów dydaktycznych w roku szkolnym
2014/2015
 Zarządzenie Nr 51/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:42:55.
zmieniające Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej
 Zarządzenie Nr 52/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:46:06.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 53/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:50:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 54/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:00:57.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 55/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:02:47.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie nr 56/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:10:28.
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkoności
 Zarządzenie Nr 57/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:26:16.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów
przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego
obowiązek szkolny, któremu dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice lub opiekuni prawni
 Zarządzenie Nr 58/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:36:53.
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 59/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:39:00.
zmieniające Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 60/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:43:21.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 61/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:45:31.
zmieniające Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie uruchomienia rekrutacji
 Zarządzenie Nr 62/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:48:18.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 63/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:55:58.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 64/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:16:22 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 65/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:10:14 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu
pt.,,Wyposażenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Janowie"
 Zarządzenie Nr 66/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:20:43 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu
pt.,,Wyposażenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Okalewie"
 Zarządzenie Nr 67/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:24:21 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie przedłużenia procesu rekrutacji do
Projektu pn. ,,Przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 68/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:26:47 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 69/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:28:44 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie przedłużenia procesu rekrutacji do
Projektu pn. ,,Przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 70/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:31:58 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie powołania koordynatora gminnego
obsługi systemu informatycznego obwodowych
komisji wyborczych oraz operatorów systemów
informatycznych OKW
 Zarządzenie nr 71/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:35:51 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 Zarządzenie Nr 72/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:37:45 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 73/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 09:58:06 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 74/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:00:14 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 75/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:01:51 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 76/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:03:39 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 77/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:06:20 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 78/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:08:02 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 79/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:17:31 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 80/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:25:55 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 81/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:29:04 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 82/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:31:04 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 83/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:33:26 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 84/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:35:52 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
zmieniające Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 85/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:37:31 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 86/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:40:45 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 87/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:41:39 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 88/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:42:37 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 89/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:44:32 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 90/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:45:47 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 91/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:47:05 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 91a/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:57:25 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 92/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:58:43 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 93/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:06:20 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na
terenie Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 94/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:07:32 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 95/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:11:11 | Data modyfikacji: 2014-11-21 11:17:03.
Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:11:11
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP