2014

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości
planowanej kwoty długu oraz możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/76/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:30:32.
w sparwie opinii o sprawozdaniu zwykonania
budżetu Gminy Ostrówek za 2013 rok
 Uchwała Nr IV/124/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:41:58.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/314/ 2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-12-10 08:58:02.
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Ostrówek na 2015 rok.
 Uchwała Nr IV/315/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:00:33.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/316/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:03:59.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Ostrówek za 2014 rok
 Uchwała Nr IV/92/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:35:26.

Zobacz:
 2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:35:26
Opublikowane przez: Admin PBIP