2014

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI W OSTRÓWKU
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:38:27.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:05:20.
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NIEMIERZYN - KRESY
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:43:07.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu w
placówkach oświatowych
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-06-20 12:13:17 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek" - usługi doradcze w realizacji
projektu
 Unieważnienie postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:41:33 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 1 700 000 PLN(słownie: jeden milion
siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-06 08:27:24 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatów
promocyjnych, baneru promocyjnego, notesów i
długopisów promocyjnych na potrzeby Projektu pn
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrówek”
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-09-09 13:10:32 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
doradczych w realizacji projektu
,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek"
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-09-09 13:16:42 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatów
promocyjnych, baneru promocyjnego, notesów i
długopisów promocyjnych na potrzeby Projektu pn
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrówek”
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-09-12 09:42:53 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej
wewnętrznej w 8 jednostkach organizacyjnych na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:57:20 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
dostawę materiałów biurowych na potrzeby
projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-09-24 11:22:43 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Unieważnienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:12:46 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-12-12 12:19:11 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-19 11:45:42 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:14:50.
Data wprowadzenia: 2014-12-19 11:45:42
Autor: Tadeusz Czajkowski
Opublikowane przez: Admin PBIP