2014r.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI W OSTRÓWKU
 Dokumentacja techniczna

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-02-24 09:32:14.
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI W OSTRÓWKU
 Ogłoszenie, SIWZ wraz załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-02-24 09:33:51.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
 Ogłoszenie, SIWZ, Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:46:19.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
 wyjaśnienia i zmiany

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-03-10 15:24:37.
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NIEMIERZYN - KRESY
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami, Przedmiar, STWiOR

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2014-03-11 12:00:29.
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NIEMIERZYN - KRESY
 Projekt budowlany przebudowy drogi

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-03-11 12:09:08.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu w
placówkach oświatowych Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w
placówkach oświatowych
 Ogłoszeni, SIWZ wraz załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:55:12.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu w
placówkach oświatowych Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w
placówkach oświatowych
 modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:34:21.
"przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek" - usługi doradcze w realizacji
projektu
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-06-23 13:27:22.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 1 700 000 PLN(słownie: jeden milion
siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-24 09:24:12.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 1 700 000 PLN(słownie: jeden milion
siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-29 10:35:10.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatów
promocyjnych, baneru promocyjnego, notesów i
długopisów promocyjnych na potrzeby Projektu pn
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrówek”
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-08-29 11:24:06.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
doradczych w realizacji projektu
,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek"
 treśc

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysłąw Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:28:57.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej
wewnętrznej w 8 jednostkach organizacyjnych na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:55:42.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatów
promocyjnych, baneru promocyjnego, notesów i
długopisów promocyjnych na potrzeby Projektu pn
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrówek”
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-09-09 13:33:30.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
dostawę materiałów biurowych na potrzeby
projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-09-22 13:11:45.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-10-17 09:58:54.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:13:41.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:14:31.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski, Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:07:48.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:46:33.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2014-12-05 09:59:34.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski, Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-12-05 10:03:13.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:11:39.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:23:31.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenia, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:59:34.
Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:59:34
Autor: Tadeusz Czajkowski
Opublikowane przez: Admin PBIP