2013r.

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 15 lutego 2013r.
 Protokół XXIII/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:08:44.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 28
marca 2013r.
 Protokół XXIV/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:10:54.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 26 kwietnia 2013r.
 Protokół XXV/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:12:56.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 07 czerwca 2013r
 Protokół XXVI/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:15:30.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 28
czerwca 2013r.
 Protokół XXVII/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:17:14.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 09 sierpnia 2013r.
 Protokół XXVIII/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:19:58.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 18
września 2013r. w Sali Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku
 Protokół XXIX/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:22:14.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 29
października 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół XXX/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:23:51.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 30
grudnia 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Protokół XXXI/I2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-04-23 10:08:45.
Data wprowadzenia: 2014-04-23 10:08:45
Autor: Urszula Zgoda
Opublikowane przez: Admin PBIP