Gospodarka odpadami

Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów
zawierających azbest
 Wniosek (BEZ DATY!!!)

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:22:31.
Informacja dla mieszkańców Gminy Ostrówek w
sprawie nowego systemu gospodarowania odapadmi
komunalnymi
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-04-17 08:32:42.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
 druk

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-04-17 08:28:29 | Data modyfikacji: 2017-07-31 08:42:31.
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW
 druk

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-04-17 08:25:47 | Data modyfikacji: 2017-07-31 08:42:31.
Data wprowadzenia: 2013-04-17 08:25:47
Opublikowane przez: Admin PBIP