2013

Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-03-28 12:08:27.
Dostawa samochodu 9- osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca
przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego
oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie
wózka
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:47:53 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Zawiadomienie o wyborze oferty w wyniku ponownego badania i oceny ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-05-22 11:28:42 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-06-04 09:58:36 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-06-12 14:41:24 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:07:40 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Przebudowa drogi wewnętrznej Bolkow - Nietuszyna
od km 0+000 do km 1+798 ( Etap l-od km 0+000 do km
1+122 o długości 1,122 km)
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-08-08 12:32:01 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Ostrówek, gm. Ostrówek
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 08:32:28 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:32:56 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-02 11:26:28 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:49:08.
Data wprowadzenia: 2013-12-02 11:26:28
Autor: Tadeusz Czajkowski
Opublikowane przez: Admin PBIP