2013r.

w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 1/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:15:49.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2013 rok
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:19:51.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 3/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:22:54.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 4/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:27:08.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 5/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:31:52.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 6/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:36:29.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 7/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszcyk | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:41:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 8/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:45:26.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 9/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:26:45.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 10/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:28:43.
w sprawie powołania stałej komisji powypadkowej
dla rozpatrywania okoliczności i przyczyn
zdarzeń wypadkowych pracowników Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 11/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:32:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 12/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:34:53.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierownika gminnej jednostki budżetowej oraz jego
zastępcy
 Zarządzenie Nr 13/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:19:44.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki uzależnień
 Zarządzenie Nr 14/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:24:51.
w sprawie srodków zapobiegawczych, w związku z
wypadkiem przy pracy, któremu uległa Danuta
Kawecka-robotnik gospodarczy podczas mycia okien w
pomieszczeniu biurowym
 Zarządzenie Nr 15/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:28:22.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 16/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:32:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 17/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:33:48.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 18/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:35:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 19/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:37:17.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 20/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:39:46.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 21/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:42:04.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 22/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:44:42.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 23/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:46:32.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 24/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:48:20.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. utrzymania porządku i czystości
 Zarządzenie Nr 25/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 08:54:15.
zmieniające Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. utrzymania porządku i czystości
 Zarządzenie Nr 26/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:16:16.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 27/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:17:19.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 28/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:18:56.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
srodków unijnych na finansowanie projektu pt.
budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych
 Zarządzenie Nr 29/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:22:00.
w sprawie ustalenia imiennęgo składu osobowego
gminnej komisji ds. szacowania szkód w sprawie
ustalenia imiennęgo składu osobowego gminnej
komisji ds. szacowania szkód
 Zarządzenie Nr 30/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:24:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 31/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:26:40.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 32/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:31:14.
w sprawie zasad zbywania mienia ruchomego
stanowiącego własność Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 33/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:33:20.
w sprawie przeznaczcnia mienia ruchomego,
stanowiącego wlasność Gminy Ostrówek, do
sprzedaży tj. samochodu ciężarowego do 3.5t.
marki Volkswagen Transporter T5, o numerzę
rejestracyjnym EWI66EV
 Zarządzenie Nr 34/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:35:59.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników i
materiałów dydaktycznych w roku szkolnym
2013/2014
 Zarządzenie Nr 35/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:39:27.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 36/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:40:22.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 37/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:43:19.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 38/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:44:57.
w sprawie opracowania materiaów planistycznych do
projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek na
2014 rok.
 Zarządzenie Nr 39/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:48:23.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 40/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:51:06.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 41/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:52:31.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 42/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-02 12:03:32.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 43/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-02 12:06:39.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 44/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-02 12:08:40.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 45/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:23:16.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 46/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:26:02.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 47/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:27:21.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 48/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:28:36.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 49/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:31:37.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 50/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:32:47.
zmieniające Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie wprowadzenia instrukcji
postępowania dotyczącej przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeI oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu
 Zarządzenie Nr 51/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 08:44:04.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 52/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:33:27.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 53/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:38:12.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 Zarządzenie Nr 54/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:40:36.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 55/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:43:34.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 56/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:44:56.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 57/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:47:17.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 58/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:48:48.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 59/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:50:06.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 60/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:51:44.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 61/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 12:55:14.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Gminy w
Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 62/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:06:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 63/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:08:58.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 64/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:23:26.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 65/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:30:58.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 66/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 07:57:35.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 67/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 07:58:45.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 68/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:02:56.
Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:02:56
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP