2013

Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Ogłoszenie, SIWZ, Przedmiary robót, Specyfikacja techniczna

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-02-15 15:06:49 | Data modyfikacji: 2013-02-28 12:13:11.
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Projekty techniczne

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-02-15 18:15:01 | Data modyfikacji: 2013-02-15 18:15:50.
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Wyjaśnienia SIWZ, Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-02-28 09:02:21 | Data modyfikacji: 2013-02-28 12:08:24.
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 14:27:12 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
DOSTAWA SAMOCHODU 9- OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , W TYM
1 MIEJSCA PRZYSTOSOWANEGO DO MOCOWANIA WÓZKA
INWALIDZKIEGO ORAZ PODJAZDU UMOZLIWIAJĄCEGO
WPROWADZENIE WÓZKA
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2013-04-16 13:03:39 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
DOSTAWA SAMOCHODU 9- OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO
PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , W TYM 1
MIEJSCA PRZYSTOSOWANEGO DO MOCOWANIA WÓZKA
INWALIDZKIEGO ORAZ PODJAZDU UMOZLIWIAJĄCEGO
WPROWADZENIE WÓZKA
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2013-04-19 10:50:31 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ wraz załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-16 15:36:03 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 Ogłoszenie, SIWZ wraz załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-17 10:53:57 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Wyjaśnienia treści SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-21 09:38:03 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:38:25 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-26 09:08:59 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Wyjaśnienia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-03 11:13:41 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna
od km 0+000 do km 1+798 ( Etap I - od km 0+000 do
km 1+122 o długości 1,122 km)
 Projekt budowlano wykonawczy- Załącznik nr 10

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:23:03 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna
od km 0+000 do km 1+798 ( Etap I - od km 0+000 do
km 1+122 o długości 1,122 km)
 Ogłoszenie, SIWZ, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:26:40 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO MIENIA
RUCHOMEGO
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:40:37 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Ostrówek, gm. Ostrówek
 Ogłoszenie, SiWZ, Przedmiary robót, Dokumentacja techniczna (opisowa i rysunki), STWiOR

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-08-26 12:45:10 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
na sezon grzewczy 2013/14
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 12:55:00 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-19 12:52:44 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla
Gminy Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-25 11:46:52 | Data modyfikacji: 2013-03-06 14:28:01.
Data wprowadzenia: 2013-11-25 11:46:52
Autor: Tadeusz Czajkowski
Opublikowane przez: Admin PBIP