2013

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013 -2017
 Uchwała Nr XXII/147/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-16 08:57:28.
w sparwie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2013 rok
 Uchwała XXII/148/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:49:13 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za III kwartal 2013r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-31 09:16:08 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za 2013r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-26 11:47:20 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 09:11:02 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Rachunek zysków i strat jednostki
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 09:12:39 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Bilans z wykonania budżetu
 treśc

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 09:14:12 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Bilans
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 09:15:30 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Skonsolidowany bilans
 treśc

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 09:16:20 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:59:48 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:49:56.
Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:59:48
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP