2012r.

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 28 lutego 2012r.
 Protokół XIV/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-12-20 12:48:17.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 28
marca 2012r.
 Protokół XV/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-12-20 12:50:00.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 27 kwietnia 2012r.
 Protokół XVI/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-12-20 12:58:04.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 29
czerwca 2012r.
 Protokół XVII/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:02:20.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 20 lipca 2012r.
 Protokół XVIII/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:03:37.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 22 sierpnia 2012r.
 Protokół XIX/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:04:59.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 29
października 2012r.
 Protokół XX/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:30:09.
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej
w dniu 07 grudnia 2012r.
 Protokół XXI/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:32:32.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 28
grudnia 2012r.
 Porotokół XXII/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:34:54.
Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:34:54
Autor: Urszula Zgoda
Opublikowane przez: Admin PBIP