2012

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania
taryf za dostarczoną wodę i odprowadzenie
scieków
 Uchwała Nr XX/132/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:26:02.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XX/131/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:24:52.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XX/130/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:23:20.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2013r.
 Uchwała Nr XX/129/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:22:20.
Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:22:20
Autor: Urszula Ulas
Opublikowane przez: Admin PBIP