Stanowisko ds. wymiaru i opłat

Inspektor ds. wymiaru i opłat Urszula Ulas pok. 9

1) bieżące i prawidłowe prowadzenie wszystkich urządzeń i ksiąg dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych,
2) właściwe i terminowe dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalowych,
3) prowadzenie ewidencji oraz załatwianie podań i odwołań wnoszących w sprawach dotyczących wymiaru prowadzonej należności,
4) przeprowadzenie wstępnej kontroli deklaracji podatkowej składanej przez podatników,
5) ewidencja podatków od środków transportowych,
6) przygotowanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych,
7) przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
8) przygotowanie decyzji w sprawie umorzenia ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody Gminy a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
9) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych,
10) przygotowywanie decyzji oraz prowadzenie ewidencji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:17:05.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:17:05
Opublikowane przez: Admin PBIP