Stanowisko ds. płacowych

Podinspektor ds. płacowych Danuta Pilarska pok. 15

Prowadzenie spraw wynikających z zdań na zajmowanym stanowisku:

1/ sporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunku publiczno - prawnego,
2/ sporządzanie sprawozdań z zakresu płac pracowników,
3/ prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
4/ prowadzenie ewidencji wypłacanych zasiłków chorobowych i rodzinnych,
5/ sporządzanie przelewów na potrącenia z listy płac,
6/ ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
7/ sporządzanie not księgowych na rozliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
8/ obliczanie, rozliczanie i przekazywanie co miesiąc do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe,
9/ obliczanie części składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazywanie do ZUS,
10/ sporządzanie imiennych raportów miesięcznych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego zawierających zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:16:08.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:16:08
Opublikowane przez: Admin PBIP