Stanowisko ds. obsługi kasowej

Inspektor ds. obsługi kasowej Małgorzata Felik pok. 19

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ prowadzenie kasy Urzędu Gminy ? terminowe odprowadzanie do banku przyjętej gotówki,
2/ podejmowanie z baku gotówki celem uzupełnienia pogotowia kasowego na opłaty bieżące,
3/ sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach i terminowe przekazywanie ich wraz z załącznikami Skarbnikowi Gminy,
4/ dzienne uzgadnianie wpływów kasowych z tytułu przyjętych podatków i opłat z urządzeniami księgowymi prowadzonymi na stanowisku ds. inkasa i opłat,
5/ prowadzenie analityki do konta 310 Urzędu Gminy,
6/ prowadzenie archiwum zakładowego,
7/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
8/ wydawanie zaświadczeń podatnikom podatku rolnego uprawniających do otrzymywania bonów paliwowych,
9/ sporządzanie przelewów Urzędu Gminy.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:15:27.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:15:27
Opublikowane przez: Admin PBIP