Stanowisko ds. księgowości oświatowej

Podinspektor ds. księgowości Marta Ignasiak pok. 10

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1) księgowanie syntetyczne i analityczne dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
2) sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym dowodów księgowych dotyczących oświaty,
3) sporządzenie miesięcznych informacji z wykonania budżetu,
4) prowadzenie księgi środków trwałych dotyczących oświaty,
5) dekretowanie dokumentów,
6) uzgadnianie stanu kont syntetycznych i analitycznych,
7) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań
8) księgowanie akcji socjalnej.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:14:30 | Data modyfikacji: 2018-08-30 09:19:16.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:14:30
Data modyfikacji: 2018-08-30 09:19:16
Opublikowane przez: Admin PBIP