Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Podinspektor ds. księgowości budżetowej Martyna Bator pok. 10

1) bieżące prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych księgowości Urzędu Gminy, zgodnie z zasadami rachunkowości,
2) sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym dowodów księgowych dotyczących Urzędu Gminy,
3) dokonywanie rozliczeń z dostawcami robót i usług,
4) prowadzenie analityczne księgowości z inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów,
5) zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych,
6) sporządzenie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
7) dokonywanie kontroli finansowej realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie po każdym złożonym sprawozdaniu dotyczącym w/w zadań.
8) prowadzenie księgi środków trwałych z wyłączeniem oświaty,
9) przeszacowywanie środków trwałych.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:14:13 | Data modyfikacji: 2018-08-30 09:18:37.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:14:13
Data modyfikacji: 2018-08-30 09:18:37
Opublikowane przez: Admin PBIP