Stanowisko ds. inkasa i opłat

Inspektor ds. inkasa i opłat Renata Jażdżyk pok. 9

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ wystawianie pokwitowań z kwitariuszy przychodowych K-103 na wpłaty przyjmowane w kasie jednostki,
2/ prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla podatków i opłat,
3/ wyodrębnienie dodatków za zwłokę /odsetek/ i kosztów egzekucyjnych dokonanych wpłat po terminie płatności,
4/ zawiadamianie płatników o sposobie zarachowania wpłaty z tytułu podatków i opłat,
5/ uzgadnianie obrotów i sald we wszystkich rodzajach podatków i opłat w terminach,
6/ rozliczenie i kontrola rachunkowa inkasentów i sołtysów,
7/ prowadzenie zapisków dla obliczenia należnego sołtysom wynagrodzenia oraz obliczanie tego wynagrodzenia,
8/ sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu lub zarachowania nadpłaty,
9/ prowadzenie terminarza płatności i nadzorowania terminowego wypłacania należności,
10/ wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych po upływie terminu płatności,
11/ prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
12/ zawiadamianie Skarbowego Urzędu Komorniczego o zmianie stanu zaległości w tytule wykonawczym,
13/ zakładanie kontokwitariuszy,
14/ przygotowywanie materiałów do sporządzania sprawozdawczości o dochodach z podatków i opłat oraz współpraca z pracownikiem ds. wymiaru przy sporządzaniu sprawozdań o przypisach, odpisach, wpłatach i zaległościach,
15/ ewidencja podatku od posiadania psów,
16/ prowadzenie analityki księgowości podatków i opłat. 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:13:17.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:13:17
Opublikowane przez: Admin PBIP