2012

Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-06-20 11:22:59.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek” – Etap I i II
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-08-24 14:47:58.
Dostawa i zakup brykietu – pelletu z biomasy na
sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni przy
siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-26 09:31:32.
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu
pn.: Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie
Ostrówek.
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:23:51.
Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:23:51
Autor: Mirosława Kordecka
Opublikowane przez: Admin PBIP