2012

Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica
 Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-06-04 14:23:28.
Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica
 Dokumentacja techniczan, Specyfikacja techniczna, Przedmiar robót

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-06-04 15:00:58 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Ogłoszenie, SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-07-30 13:39:36 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Dokumentacja techniczna, STWIOR, Przedmiary i kosztorysy

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-08-01 14:50:51 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-08-09 14:46:57 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-08-09 14:53:03 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Dostawa i zakup brykietu – pelletu z biomasy na
sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni przy
siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 Ogłoszenie, SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-10 09:37:25 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Dostawa i zakup brykietu – pelletu z biomasy na
sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni przy
siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 Wyjaśnienia do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-17 09:35:03 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu
pn.: Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie
Ostrówek.
 Ogłoszenie, SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Martyna Bator | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:50:04 | Data modyfikacji: 2012-06-04 15:01:40.
Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:50:04
Autor: Martyna Bator
Opublikowane przez: Admin PBIP