Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie w 2012 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Uszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:12:32 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-05-07 08:09:21.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
realizację w 2013 roku zadania publicznego z
zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:42:57.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 11:40:34.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie w 2013 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:29:35.
o wynikach konkursu na realizację zadania
publicznego w 2013 r. w zakresie organizacji
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:54:48.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2014 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-01-07 08:24:48.
o wynikach otwartego konkursu ofert
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:45:40.
z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2013 rok
 sprawozdanie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-04-01 09:33:52.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie w 2014 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-04-16 07:39:49.
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:31:11.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2015 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 11:15:54.
o wynikach otwartego konkursu
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:36:23.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza
 ogłoszenie o konkursie.pdf

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:49:25.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2016-02-04 08:13:45.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 08:11:51.
o wynikach otwartego konkursu ofert
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:04:09.
Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:04:09
Autor: Grażyna Konarzewska
Opublikowane przez: Admin PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Ostrówek
ul. Ostrówek 115
98-311
Wójt Gminy Ostrówek
Ryszard Turek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 841-50-23
Fax: (+48 43) 841-50-20
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl