Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie w 2012 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Uszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:12:32 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-05-07 08:09:21 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
realizację w 2013 roku zadania publicznego z
zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2013-01-08 09:42:57 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 11:40:34 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie w 2013 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:29:35 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
o wynikach konkursu na realizację zadania
publicznego w 2013 r. w zakresie organizacji
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:54:48 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2014 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-01-07 08:24:48 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
o wynikach otwartego konkursu ofert
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:45:40 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2013 rok
 sprawozdanie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-04-01 09:33:52 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie w 2014 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-04-16 07:39:49 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:31:11 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2015 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 11:15:54 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
o wynikach otwartego konkursu
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:36:23 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza
 ogłoszenie o konkursie.pdf

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:49:25 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2016-02-04 08:13:45 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 08:11:51 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
o wynikach otwartego konkursu ofert
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:04:09 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2018 roku zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:40:00 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-01-23 13:33:12 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2019 roku zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-12-31 11:55:44 | Data modyfikacji: 2016-01-04 13:52:10.
Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 07:47:43 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:13:20.
Data wprowadzenia: 2019-01-24 07:47:43
Data modyfikacji: 2019-01-24 10:13:20
Autor: Marta Konarzewska
Opublikowane przez: Admin PBIP