Obwieszczenia

Wszczęcie postępowania, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:37:50.
o wszczęciu postępowania administracyjnego z
wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-04 10:53:56.
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:32:58.
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-03-26 11:11:00.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-03-22 10:29:05.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:02:28.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-02-22 09:48:26.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2019-02-12 08:44:53.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:51:46.
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego
ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż
działki nr 236/5 o pow. 0,3000 ha położonej w
Ostrówku
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:34:02.
Na wniosek z dnia 16.01.2019r. Elektrowni PV
Karpicko Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566
Warszawa , zostało wszczęte postępowanie, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod
nazwą: ,,Przyłącze elektroenergetyczne
średniego napięcia dla elektrowni
fotowoltaicznej".
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:58:07.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:55:10.
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: ,,Rozbiórce mostu w
m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i
budowa trzech nowych obiektów inżynierskich
przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej
nr 45 "
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:15:05.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
ograniczony przetarg ustny na niżej wymienioną
nieruchomość:
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:29:48.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na niżej wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:27:15.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 r.
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-11-27 11:48:55.
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na
terenie Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 70/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:35:31.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:46:38.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:43:32.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-11-09 08:11:44.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:10:27.
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu
decyzji pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-11-05 12:04:24.
skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu
Gminy w Ostrówku
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:43:14.
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 42/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 13:31:08.
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-07-27 09:10:33.
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-07-26 09:59:16.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 35/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-07-12 13:35:12.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 31/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:50:59.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 09:49:29.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-06-21 10:46:16.
zostało wszczęte postepowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowie odcinka linii
kablowo-napowietrznej oświetlenia drogowego od
istniejącej linii kablowej niskiego napięcia w
miejscowościach Rudlice
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-06-19 10:22:48.
zostato wszczęte postępowanie na wniosek p.
Damiana Ślipek ul. Jana Pawła II 84L 98-200
Sieradz, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódz, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódz, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na:
,,Budowie linii energetycznej niskiego napięcia
wraz ze złączem kablowo-pomiarowym"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-06-15 13:47:00.
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
 OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELUŃSKIEGO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:27:27.
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:23:57.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza piąty
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 08:32:09.
Wójta Gminy Ostrówek o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 07:58:39.
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:14:18.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-02-14 12:03:47.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-11-09 11:58:52.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza czwarty
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:06:45.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przcdsiewzięcia pn. ,,wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew"
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:34:41 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:36:17.
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:29:18 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:36:17.
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:28:33 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:36:17.
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu
decyzji pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-28 15:12:25 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:36:17.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Uproszczonego Planu Urządzania Lasu niebędących
własnością Skarbu Państwa obrębów
ewidencyjnych gminy Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:51:03 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLAY, nr WIE4497A wraz z wewnętrzną
linią zasilającą
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-08-29 12:13:20 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-08-25 11:13:50 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu
decyzji pozwolenia na budowę
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-08-24 14:51:10 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Obwieszczenia Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-08-03 13:12:56 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:56:46 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:48:23 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
wszczęcie postępowania administracyjnego
dotyczącego ustalenia lokalizacji celu
publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-07-12 14:03:15 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
wszczęcie postępowania administracyjnego
dotyczącego ustalenia lokalizacji celu
publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-07-12 14:02:08 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:59:32 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-06-20 11:39:08 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Informacja o przyjąciu Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-05-22 12:15:39 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-12 10:21:13 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przcdsiewzięcia pn. ,,wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:57:50 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-04-18 13:03:43 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:51:35 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:00:49 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:59:23 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego -
obory w miejscowości Wielgie
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-03-15 09:00:37 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-02-03 09:29:33 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:24:47 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:23:11 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:17:40 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:15:02 | Data modyfikacji: 2017-09-22 11:11:34.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:06:40 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-01-20 09:24:14 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-01-18 08:39:15 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:16:33 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-01-03 12:29:39 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-12-22 11:42:26 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Informacja o wyniku przetargu
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-12-08 09:24:18 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:50:24 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na niżej wyminione
nieruchomości.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-10-28 10:18:37 | Data modyfikacji: 2017-01-30 09:07:15.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:42:44 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-10-11 13:19:30 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek że w dniu
08.08.2016r. zostało wszczete postępowanie w
sprawie: GK.6733.49.2016
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzta Stępień | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:54:32 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wydłużenie terminu wyznaczonego na uzupełnienie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-08-23 12:13:40 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-08-19 08:09:12 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:11:29 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wójta Gminy Ostrówek ze w dniu 20.07.2016r.
zostato wszczęte postępowanie w sprawie
dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-02 12:19:41 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-07-01 08:45:05 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Informacja o wyniku przetargu
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:47:27 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
o przystąpieniu do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek oraz o
przystqpieniu do przeprowadzenia strategicznej
occny oddzialywania na środowisko, w tym
sporziądzenia Prognozy oddziaływania na
środowisko
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:22:49 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:30:45 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:43:22.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie nr 103/23015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:47:11 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:49:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-11-02 13:10:09 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:49:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-10-16 10:16:20 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:49:10.
Konsultacje społeczne LGD ,, Ziemia
Wieluńsko-Sieradzka"
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-08-04 11:50:50 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Informacja o przyjęciu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 08:03:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:15:32 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza czwarty
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-03-25 11:45:47 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
IV sesja Rady Gminy Ostrówek
 Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:33:21 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-03-10 11:57:44 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:14:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-20 14:16:01 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-20 12:55:15 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
III sesja Rady Gminy Ostrówek 13.02.2015r.
 Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:12:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego na
dostawę materiałów biurowych i druków
akcydensowych
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2015-01-29 12:39:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-01-26 12:12:27 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Plan Rozwoju i Koncepcja Zagospodarowania ZOF
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:42:27 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
KALENDARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:37:23 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny naj wymienioną
nieruchomość
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:57:23 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Informacja o wyniku przetargu
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-12-23 11:15:50 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
II sesja Rady Gminy w Ostrówku
 Proponowany prządek obrad:

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:20:59 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wojewody Łódzkiego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-12-17 13:40:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o powtórnym wyłożeniu do publiczncgo wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
 Sprostowanie obwieszczenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:49:12 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o powtórnym wyłożeniu do publiczncgo wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-05 09:55:48 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-11-13 14:16:00 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość
 ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:17:55 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 10:12:12 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Ostrowek wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-10-10 14:23:47 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:45:23 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:43:56 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 08:42:32 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-08-19 09:06:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-08-14 11:23:31 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-07-22 12:30:39 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-07-01 12:16:48 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-07-01 09:19:36 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-06-05 14:07:53 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-06-03 11:46:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Ostrówek - 28
maja 2014r.
 Porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-23 14:25:42 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-05-15 09:07:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 zawiadomienie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-30 10:30:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-22 08:24:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-22 08:21:58 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-22 08:09:37 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:53:55 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:48:54 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-11 09:29:49 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu
dzierżawcy
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-04-01 09:29:09 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 31 marca 2014r.
 Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:17:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w gminie Ostrówek
 Obwieszczenie i Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-03-14 11:00:30 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 12 lutego 2014r
 Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:58:40 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 10 lutego 2014r.
 Proponowany porządek obrad

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:28:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym współwłaścicielowi
nieruchomości
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:44:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w 2014 r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:42:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ostrówek,
która odbędzie się w dniu 18 września
2013r. /środa/ o godz. 10:00
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-09-10 09:17:22 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:52:03 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:50:38 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Kierunki zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:49:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Prognoza oddziaływania - treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:47:13 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 Prognoza oddziaływania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:46:02 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-05-17 09:41:39 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Informacja dla mieszkanców - sposób
rozwiązywania umów na odbiór odpadów
komunalnych
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:49:57 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Obwieszczenie Wojewody Lódzkiego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:40:14 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Harmonogram wyłączenia naziemnej telewizji
analogowej
 Informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:46:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia, że w dniu 4
stycznia 2013r. wydano decyzję lokalizacyjną
inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie drogi wewnętrznej Niemierzyn - Kresy
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:38:37 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia
 wykaz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-12-04 13:23:48 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia
 wykaz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:32:54 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:17:59 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:17:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Kierunki zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:16:24 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Prognoza oddziaływania - treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:09:08 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Prognoza oddziaływania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:08:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-10-04 12:43:14 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-10-03 09:59:07 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
prostująjcego oczywiste omyłki pisarskie w
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-09-11 08:51:32 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 Zarządzenie Nr 38/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:00:42 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Milejów
 ZARZĄDZENIE NR 36/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-07-19 10:24:58 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek podaje do wiadomości
informacje o granicach obszarów i terenów
górniczych
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-07-11 12:01:24 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2012 r. wydano
decyzję o warunkach zabudowy Nr 27/2012 dla
inwestycji obejmującej budowę elektrowni
wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz ze stacją
transformatorową na terenie działki o nr ew. 318
w m. Skrzynno 98-311 Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:40:30 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
prostującego oczywiste omyłki pisarskie w
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-05-23 11:23:12 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2012 r. wydano
decyzję o warunkach zabudowy Nr 17/2012. dla
inwestycji obejmującej budowę elektrowni
wiatrowej z linią energetyczną SN 15kV na
terenie działki o nr ew. 1199 oraz dz nr ewid.
1198, 1197, 1354,1355 w m. Okalew, 98 - 311
Ostrówek
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-05-21 09:01:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
WÓJT GMINY OSTRÓWEK ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny
 przetarg

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:03:18 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-04-24 13:45:19 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Zawiadomienie o wydaniu postanowień prostujących
oczywiste omyłki pisarskie w decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
 Obwieszczenie Wojewody Lódzkiego

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-03-27 14:22:30 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:00:04 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:12:43.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 UCHWAŁA NR XIII/87/2011RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 08:33:38 | Data modyfikacji: 2012-01-26 08:34:23.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrówek, w
tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:25:02 | Data modyfikacji: 2012-01-26 08:34:23.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:16:21 | Data modyfikacji: 2012-01-26 08:34:23.
Data wprowadzenia: 2012-01-17 08:16:21
Opublikowane przez: Admin PBIP