2011

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XII/74/2011

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:39:50.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Ostrówek
 UCHWAŁA NR XII/76/2011 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 25 listopada 2011 r.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2011-12-09 10:39:50 | Data modyfikacji: 2011-12-09 10:41:08.
zmieniająca uchwałę Nr XX/142/04 rady Gminy
Ostrówek z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomościach i deklaracji na podatek od
nieruchomości
 UCHWAŁA NR XII/75/2011 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 25 listopada 2011 r.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2011-12-09 10:31:36 | Data modyfikacji: 2011-12-09 10:37:13.
w sprawie podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XII/73/11 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 25 listopada 2011 r.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2011-12-09 10:15:30 | Data modyfikacji: 2011-12-09 10:37:13.
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 UCHWAŁA NR XI/67/2011 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 27 października 2011 roku

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2011-12-09 10:10:31 | Data modyfikacji: 2011-12-09 10:37:13.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 UCHWAŁA NR XI/ 66 /11 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 27 października 2011 r.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2011-12-09 10:06:11 | Data modyfikacji: 2011-12-09 10:37:13.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2012r.
 UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 27 października 2011 r.

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2011-12-09 09:57:26 | Data modyfikacji: 2011-12-09 09:58:55.
Data wprowadzenia: 2011-12-09 09:57:26
Data modyfikacji: 2011-12-09 09:58:55
Autor: Urszula Ulas
Opublikowane przez: Admin PBIP