Sekratarz
Sekratarz

Mieczysław Pawlak
Sekretarz Gminy

Kompetencje i uprawnienia Sekretarza Gminy


Sekretarz Gminy:
1) sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań przez poszczególne stanowiska
pracy;
2) zapewnia prawidłowe stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej;
3) dba o poprawność formalno-prawną przygotowywanych przez pracowników
decyzji administracyjnych;
4) prowadzi zbiór aktów prawnych oraz organizuje wykonanie wynikających
z nich zadań;
5) koordynuje czynności związane z przygotowaniem materiałów mających być
przedmiotem obrad rady lub komisji;
6) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego;
7)przygotowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
8) organizuje szkolenia wewnętrzne pracowników;
9) przeprowadza kontrole wewnętrzne;
10) prowadzi sprawy powierzone przez Wójta;
11) pełni funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
12) kieruje Referatem Ogólno - Administracyjnym.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:53:58.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:53:58
Opublikowane przez: Admin PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy Ostrówek
ul. Ostrówek 115
98-311
Wójt Gminy Ostrówek
Ryszard Turek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 841-50-23
Fax: (+48 43) 841-50-20
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl