ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Ostrówek www.ostrowekgmina.pl
Skarbnik > 2017 strona główna 

2017
w sprawie opinii dotyczącej możliwości
sfinasowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr IV/35/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-02-03 07:42:05.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Ostrówek za 2016 rok.
 Uchwała Nr IV/57/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:44:41.
w sprawie opinii odnosnie możliwości spłaly
kredytu przez Gminę Ostrówek w kwocie 2 200
000,00
 Uchwała Nr IV/158/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-07-06 09:51:50.
w sprawie opinii dotyczącej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za I
półrocze 2017 roku
 Uchwała Nr IV/179/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-15 10:51:22.
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/ 286/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:16:56.
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Ostrówek na 2018 rok
 Uchwała Nr IV/ 287/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:18:43.
sprawie opinii o możliwosci sfiansowania deficytu
budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/ 288/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:23:32.

Zobacz:
   Sprawozdania
   Opinie RIO
Data wprowadzenia: 2017-12-05 13:23:32
Opublikowane przez: Admin PBIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl