ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Ostrówek www.ostrowekgmina.pl
Skarbnik > 2015 strona główna 

2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/19/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:08:24.
w sprawie opinii dotyczącej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 1
półrocze 2015 roku
 Uchwała Nr IV/214/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:57:51.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/283/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:31:48.
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Ostrówek na 2016 rok
 Uchwała Nr IV/284/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:33:33.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/285/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:36:45.

Zobacz:
   Sprawozdania
   Opinie RIO
Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:36:45
Opublikowane przez: Admin PBIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl