ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Ostrówek www.ostrowekgmina.pl
Skarbnik > 2013 strona główna 

2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr IV/49/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-02-15 13:12:21 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2013 roku
 Uchwała Nr IV/97/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 08:33:59 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 roku
 Uchwała Nr IV/136/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-06-06 13:59:48 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 roku
 Uchwała Nr IV/137/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:24:07 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 września 2013
roku
 Uchwała Nr IV/225/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:37:47 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Ostrówek na 2014 rok
 Uchwała Nr IV/271/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-12-12 12:24:37 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/272/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-12-12 12:26:44 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w spravvie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/273/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-12-12 12:29:04 | Data modyfikacji: 2013-02-15 13:15:53.

Zobacz:
   Sprawozdania
   Opinie RIO
Data wprowadzenia: 2013-12-12 12:29:04
Opublikowane przez: Admin PBIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl