ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Ostrówek www.ostrowekgmina.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strona główna 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Podsumowanie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-12 10:16:03.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-12 10:13:57.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-12 10:12:29.
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/155/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:01:19.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:58:01.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:57:15.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:54:57.
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Zarządzenie Nr 21/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:52:21.
Projekt kopalni "Złoczew"
 otwórz

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-03 14:17:56 | Data modyfikacji: 2015-12-03 14:18:50.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:56:39 | Data modyfikacji: 2015-12-03 14:18:50.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 13:11:05 | Data modyfikacji: 2015-12-03 14:18:50.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 UWARUNKOWANIA

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 13:08:09 | Data modyfikacji: 2013-10-01 13:09:13.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 13:04:27 | Data modyfikacji: 2013-10-01 13:05:25.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:54:53 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:55:43.
Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:54:53
Data modyfikacji: 2013-10-01 12:55:43
Opublikowane przez: Admin PBIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl