ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Ostrówek www.ostrowekgmina.pl
Skarbnik > 2012 strona główna 

2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Ostrówek.
 Uchwała Nr IV/42/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-02-13 07:48:57.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2011
roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za I
półrocze 2011 roku
 Uchwała nr IV / 235 /2011

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-03-28 12:35:50.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2012 roku
 Uchwała Nr IV/88/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:18:41.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 października 2012
roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za I
półrocze 2012 roku
 Uchwała Nr IV/230/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-10-10 10:18:22.
Składu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Ostrówek na 2013 rok
 Uchwała Nr IV/293/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-12-14 09:04:01.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2012 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/294/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-12-14 09:05:45.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/295/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-12-14 09:07:53.

Zobacz:
   Sprawozdania
   Opinie RIO
Data wprowadzenia: 2012-12-14 09:07:53
Opublikowane przez: Admin PBIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl