Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek" strona główna 

Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY OSTRÓWEK - FORMULARZE DO POBRANIA

Oświadczenie - kryteria rekrutacji zał. 3.doc

Ankieta doboru instalacji zał. 2.doc

Deklaracja przystąpienia.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 14:51:26 Informację zaktualizowano 2017-11-02 09:39:00, wprowadzający: Admin PBIP
Odnawialne źródła energii szansą na czyste
powietrze w gminie Ostrówek
 KONIEC NABORU WNIOSKÓW
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 14:03:24 Informację zaktualizowano 2017-11-02 09:39:30, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie z zakresu odnawialnych
zródeł energii planowanym do realizacji przez
Gmine Ostrówek w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata
2014-2020
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 10:34:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania zespołu do przygotowania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu
z zakresu odnawialnych źrodeł energii planowanym
do realizacji przez Gminę Ostrówek w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lódzkiego na lata 2014-2020
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 10:37:51, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku