Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
° Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku
° Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu
° Przedszkole w Ostrówku
° Filia Przedszkola Ostrówek w Wielgiem
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Okalewie
° Publiczna Szkoła Postawowa w Ostrówku
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzynnie
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne strona główna 

Jednostki organizacyjne

Zobacz:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku
   Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu
   Przedszkole w Ostrówku
   Filia Przedszkola Ostrówek w Wielgiem
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Okalewie
   Publiczna Szkoła Postawowa w Ostrówku
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzynnie
wersja do druku