Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
° Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
° Stanowisko ds. gospodarki wodnej
° Stanowisko ds. inkasa i opłat
° Stanowisko ds. inwestycji i dróg gminnych
° Stanowisko ds. księgowości budżetowej
° Stanowisko ds. księgowości oświatowej
° Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych
° Stanowisko ds. obsługi informatycznej i ochrony środowiska
° Stanowisko ds. obsługi kasowej
° Stanowisko ds. oświaty gminnej
° Stanowisko ds. płacowych
° Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności
° Stanowisko ds. wymiaru i opłat
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stanowiska jednoosobowe > Stanowisko ds. obsługi kasowej strona główna 

Stanowisko ds. obsługi kasowej
Inspektor ds. obsługi kasowej Małgorzata Felik pok. 19

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ prowadzenie kasy Urzędu Gminy ? terminowe odprowadzanie do banku przyjętej gotówki,
2/ podejmowanie z baku gotówki celem uzupełnienia pogotowia kasowego na opłaty bieżące,
3/ sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach i terminowe przekazywanie ich wraz z załącznikami Skarbnikowi Gminy,
4/ dzienne uzgadnianie wpływów kasowych z tytułu przyjętych podatków i opłat z urządzeniami księgowymi prowadzonymi na stanowisku ds. inkasa i opłat,
5/ prowadzenie analityki do konta 310 Urzędu Gminy,
6/ prowadzenie archiwum zakładowego,
7/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
8/ wydawanie zaświadczeń podatnikom podatku rolnego uprawniających do otrzymywania bonów paliwowych,
9/ sporządzanie przelewów Urzędu Gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:15:27, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku