Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
° Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
° Stanowisko ds. gospodarki wodnej
° Stanowisko ds. inkasa i opłat
° Stanowisko ds. inwestycji i dróg gminnych
° Stanowisko ds. księgowości budżetowej
° Stanowisko ds. księgowości oświatowej
° Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych
° Stanowisko ds. obsługi informatycznej i ochrony środowiska
° Stanowisko ds. obsługi kasowej
° Stanowisko ds. oświaty gminnej
° Stanowisko ds. płacowych
° Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności
° Stanowisko ds. wymiaru i opłat
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stanowiska jednoosobowe > Stanowisko ds. księgowości budżetowej strona główna 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Podinspektor ds. księgowości budżetowej Martyna Bator pok. 10

1) bieżące prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych księgowości Urzędu Gminy, zgodnie z zasadami rachunkowości,
2) sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym dowodów księgowych dotyczących Urzędu Gminy,
3) dokonywanie rozliczeń z dostawcami robót i usług,
4) prowadzenie analityczne księgowości z inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów,
5) zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych,
6) sporządzenie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
7) dokonywanie kontroli finansowej realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie po każdym złożonym sprawozdaniu dotyczącym w/w zadań.
8) prowadzenie księgi środków trwałych z wyłączeniem oświaty,
9) przeszacowywanie środków trwałych.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:14:13 Informację zaktualizowano 2018-08-30 09:18:37, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku