Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
° Sprawozdania
° Opinie RIO
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skarbnik strona główna 

Skarbnik

Lidia Pawlak
Skarbnik Gminy

Kompetencje i uprawnienia Skarbnika Gminy


Skarbnik Gminy:
1) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) opracowuje projekt budżetu gminy;
3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym;
4) dokonuje analizy wykonania budżetu i wnioskuje o wprowadzanie w nim
zmian;
5) sporządza okresowe sprawozdania z wykonania budżetu;
6) dokonuje kontrasygnaty na czynnościach prawnych, które mogą spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych;
7) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
8) dekretuje dowody księgowe według obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
9) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości budżetowej podatko ?
wej i obsługi kasowej oraz wymiarem i realizacją podatków i opłat;
10) dokonuje kontroli finansowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 11:54:50 Informację zaktualizowano 2018-08-30 09:20:01, wprowadzający: Admin PBIP

Zobacz:
 Sprawozdania .  Opinie RIO . 
wersja do druku